ขนาดภาพ Facebook 2023

อัปเดตขนาดภาพ Facebook 2023 พร้อมขนาดรูปภาพแบบ New Pages Experience

Facebook มีการปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี รูปภาพเปรียบเหมือนหน้าร้านที่ชวนให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านของคุณ รูปภาพจึงมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจออนไลน์ วันนี้ DIGITORY จะมาอัปเดตขนาดรูป Facebook ในปี 2023 ให้ทุกท่านได้ใช้งานกัน