คลาสสอนสด สอนตั้งแต่ภาพรวม ไปจนถึงการลงมือทำจริง
ผ่านการบรรยายและ Workshop เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม

ห้องเรียนของเรา เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก จำกัดเพียงแค่ 10 ที่นั่ง
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่ม และเปิดโอกาสให้สามารถซักถามข้อสงสัยกับผู้สอนได้

DIGITORY Exclusive คลาสเรียนการตลาดออนไลน์

ซึ่งในแต่ละเดือน เราจะมีการวางตารางไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนได้ โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบตารางด้านล่างนี้ หรือหากต้องการนัดหมายเพื่อเข้าไปสอนแบบ Private (เริ่มต้นที่ 5 ท่านขึ้นไป) สามารถแจ้งกับ ทีมงาน DIGITORY ได้เลยค่ะ
หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกวิชา ติดต่อเรา