DIGITORY คือใคร?

DIGITORY ทีมอบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาด
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing,
Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย

ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย, LINE, dtac, AIA, กระทรวงอุตสาหกรรม, สสว, ISMED, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, AIA, Go Online เป็นต้น

ทีมงานของเรา จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอน และการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย

จำนวนวิชาที่เปิดสอน

วิชา Social Media - 11 วิชา
วิชา Search Engine - 9 วิชา
วิชา Ecommerce - 8 วิชา
วิชา Branding - 6 วิชา

พันธกิจของเรา

องค์ความรู้สำคัญประการหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจยุคนี้ควรมี คือ การทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน การขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์อาจจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะฉะนั้น DIGITORY มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการทำการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้เครื่องมืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อัยพัชร วรรคาวิสันต์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทอรี่ สไตล์ จำกัด
Ry Vanitcha Wankawisant
0
+
บริษัทที่ใช้บริการเทรนนิ่งและขอคำปรึกษา
0
+
ชั่วโมงที่ให้คำปรึกษา
0
+
ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ทำไมต้อง DIGITORY?

เข้าใจง่าย

เราทำบทเรียนหรือทฤษฎียาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ฟังแล้วเข้าใจ ไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อน มีสื่อการเรียนการสอนที่เห็นภาพชัดเจน

ให้แนวทาง

DIGITORY จะมีคำตอบที่หลากหลายให้กับทุกคำถามเสมอ เราไม่ปิดกั้นแนวความคิด แต่จะนำเสนอข้อเท็จจริงให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบการตัดสินใจ

เสริมสร้างความรู้

นอกจากความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์แล้ว เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องก็สำคัญเช่นกัน เราจะมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้ในทุกบทเรียน

ให้ความช่วยเหลือ

สามารถพูดคุย สอบถาม และปรึกษาทีมงาน DIGITORY หลังจากงานอบรมหรือพูดคุยขอคำปรึกษาได้ผ่านทาง LINE Official Account

ภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมา

พันธมิตร