DIGITORYFAQ

#DIGITORYFAQ ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์?

คำถามยอดฮิตที่ DIGITORY เจอบ่อยมาก ๆ “ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์?”
เชื่อว่าหลายคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วก็คงสงสัยไม่แพ้กัน ว่าการตลาดออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร ถ้าเราทำการตลาดออนไลน์แล้วจะช่วยธุรกิจเราได้อย่างไรบ้าง
ลองมาฟังคำตอบจาก DIGITORY กันค่ะ