ทดลองสร้างโฆษณา หาแรงบันดาลใจใน Facebook Creative Hub

เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคน คงประสบปัญหาอยากซื้อโฆษณา Facebook แต่ไม่รู้จะออกแบบอย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย แต่ทราบหรือไม่ว่า Facebook มีเครื่องมือดี ๆ ที่ชื่อว่า Facebook Creative Hub ที่สามารถช่วยปลดล็อกปัญหาในการออกแบบโฆษณาออนไลน์ได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีทักษะ