แก้ไขล่าสุด 25 เมษายน 2563

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://www.digitorystyle.com

DIGITORY เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท พาณิชย์ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลัก และเป็นผู้ควบคุมจัดการข้อมูลของ DIGITORY ทุกช่องทาง รวมทั้งเว็บไซต์นี้นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก

บริษัท พาณิชย์ดิจิทัล จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบบริการได้ด้วยเหตุผลภายในของบริษัท ไม่รวมถึงเหตุการณ์ภายนอก หรือเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งระยะเวลาในการคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ สำหรับกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งจองบริการของลูกค้า
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของลูกค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน DIGITORY Exclusive

  • ผู้เรียนสามารถเลื่อนคลาสได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากต้องการเลื่อนคลาสกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และเมื่อครบกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเรียนและคืนเงิน
  • กรุณามาถึงสถานที่เรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เนื่องจากผู้สอนจะเริ่มสอนตามเวลาที่ระบุและเลิกตรงตามกำหนด
  • กรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร หรือเปิดเป็นระบบสั่น เพื่อไม่เป็นการรบกวนขณะเรียน


ช่องทางการรับชำระเงินของบริษัท

บริษัท พาณิชย์ดิจิทัล จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เรามีบัญชีสำหรับรับชำระเงินเพียงบัญชีเดียว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์
บจก.พาณิชย์ดิจิทัล
เลขที่บัญชี 027-3-61739-6
ประเภทออมทรัพย์

รายละเอียดบัญชี

หากมีผู้ใดแจ้งให้ท่านชำระเงินแก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางอื่น แนะนำให้ตรวจสอบกับทางบริษัทฯ ก่อน ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้หากมีการชำระเงินผิดบัญชีหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท พาณิชย์ดิจิทัล จำกัด
02-115-5755 ต่อ 102
088-994-9496
hello@digitorystyle.com


อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก