ทดลองเรียนฟรี คอร์ส YouTube Advertising

คอร์สออนไลน์ YouTube Advertising สื่อสารผ่านวิดีโอ ยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่ม

Course Content ทดลองเรียนฟรีคลิก

* หมายเหตุ ทดลองเรียนได้เฉพาะตอนที่เปิดให้ทดลองเรียนเท่านั้น

Course Content

บทที่ 1 YouTube คืออะไร
บทที่ 2 เริ่มต้นทำการตลาดบน YouTube
บทที่ 3 เรียนรู้การทำโฆษณาผ่าน YouTube Ads
บทที่ 4 ลงมือทำโฆษณาจริงผ่าน Google Ads
บทส่งท้าย