ทดลองเรียนฟรี คอร์ส TikTok Advertising

คอร์สออนไลน์ TikTok Ads การตลาดวิดีโอสั้น สร้างสรรค์ สร้างยอด

Course Content ทดลองเรียนฟรีคลิก

* หมายเหตุ ทดลองเรียนได้เฉพาะตอนที่เปิดให้ทดลองเรียนเท่านั้น

Course Content

บทนำ
บทที่ 1 TikTok คืออะไร
บทที่ 2 TikTok มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจ
บทที่ 3 TikTok for Business คืออะไร
บทที่ 4 ลงมือทำโฆษณาจริงด้วย 2 ทางเลือกที่แตกต่าง
บทส่งท้าย