ทดลองเรียนฟรี คอร์ส Facebook Advertising

Facebook Advertising เจาะลึกทุกขั้นตอนที่คนลงโฆษณาควรรู้ กับ DIGITORY

Course Content ทดลองเรียนฟรีคลิก

* หมายเหตุ ทดลองเรียนได้เฉพาะตอนที่เปิดให้ทดลองเรียนเท่านั้น

Course Content

บทนำ
บทที่ 1 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำการตลาดบน Facebook
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำโฆษณาบน Facebook
บทที่ 3 เรื่องควรรู้เพื่อพัฒนาแคมเปญโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น
สรุปส่งท้าย