5 เว็บไซต์สร้าง Color Palette เลือกชุดสีง่าย ๆ เหมือนมืออาชีพ

อย่างที่ทราบกันดีว่า คอนเทนต์คือสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของคอนเทนต์อย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้ก็คือ “กราฟิก” และในการทำกราฟิกให้ออกมาสวยงาม เรื่องของ “สี” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ เพราะชุดสีที่สวยงามจะช่วยทำงานกราฟิกออกมาดสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้น