บุกโลก Digital Economy ด้วยการตลาดแบบ B-A-S-I-C

เพราะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี แนวโน้มของการทำการตลาดต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งอย่างที่ DIGITORY เคยนำเสนอไปแล้วว่า เทรนด์การตลาดปี 2020 นั้น ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าใจผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ การที่เรามีข้อมูลเชิงลึกและมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีจะทำให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Business Model Canvas คืออะไร ใช้อย่างไรให้เวิร์ค

เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนัก หากเรามีการวางแผนทำธุรกิจที่ดี ซึ่งหนึ่งในตัวช่วยในการวางแผนทำธุรกิจแบบมืออาชีพที่หลายองค์กรใช้กันก็คือ Business Model Canvas ใช้รวบรวมข้อมูลสำคัญ นำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้