LINE Certified Coach - วณิชชา วรรคาวิสันต์

LINE Official Account ออนทัวร์ ภูเก็ต

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนา 💚 LINE Official Account ออนทัวร์ 💚 สำหรับพี่น้องชาวภูเก็ต ในหัวข้อ “ทำความรู้จัก LINE Official Account ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต” โดย LINE for Business และวิทยากรจาก DIGITORY การตลาดออนไลน์ คุณรี่ (วณิชชา วรรคาวิสันต์) หนึ่งใน LINE Certified Coach และเป็น Recommended List ประจำปี 2019 อีกด้วย