Facebook Pixel คืออะไร? สำคัญอย่างไร กับการขายของออนไลน์

ถ้าต้องการให้ธุรกิจออนไลน์ของเราประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เจ้าของธุรกิจควรรู้จักและนำมาใช้ก็คือ Facebook Pixel ตัวช่วยที่จะทำให้เราได้ข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มาจาก Facebook โดยเฉพาะ ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่อีกหลายคนก็ยังไม่รู้ว่า Facebook Pixel คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการขายของออนไลน์