เพิ่มผู้ดูแลเพจ Facebook ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเวลาธุรกิจเริ่มขยับขยายมากขึ้น เราก็จำเป็นต้องมีพนักงานหรือผู้ช่วยเข้ามาดูแลมากขึ้น การเปิดร้านค้าขายของออนไลน์บน Facebook ก็เช่นกัน เมื่อเพจมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น เราก็จำเป็นต้องเพิ่มผู้ดูแลเพจ Facebook ให้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งการตอบข้อความลูกค้า การขึ้นโพสต์คอนเท้นท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย