3 เทคนิค ทำภาพโฆษณา Facebook ให้มีประสิทธิภาพ

บ่อยครั้งที่โฆษณาของเราอาจไม่สามารถสร้าง Engagement หรือสร้างยอดขายจาก Facebook ได้เลย แม้ว่าจะพยายามเลือกวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องแล้วก็ตาม ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้โฆษณาของเราไม่น่าสนใจ และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจจะเกิดจาก ภาพโฆษณา Facebook ที่เราเลือกใช้ ก็เป็นได้