โฆษณา Facebook แสดงผลที่ไหนได้บ้าง มารู้จัก Facebook Ad Placement ก่อนยิงแอด!

รู้หรือไม่ว่า Facebook Ad Placement เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในการส่งโฆษณาหรือคอนเทนต์ที่เราต้องการสื่อสารให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกช่องทางมากยิ่งขึ้น