Edgerank คืออะไร มีความสำคัญกับการทำการตลาดบนเฟซบุ๊กอย่างไรบ้าง?

Edgerank คือ คะแนนของโพสต์ที่เราโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าโพสต์ของเราจะถูกนำเสนอบนหน้า Feed ของคนที่กดไลค์เพจเรามากน้อยเพียงใด ส่งผลต่อการมองเห็นโพสต์นั้นๆ ไปจนถึง engagement ที่จะตามมาด้วย