DIGITORYFAQ

หากเราเห็นสินค้าจาก Social media และกดลิงก์เข้าไปซื้อสินค้าที่เว็บไซต์​ E-Marketplace แบบนี้เรียกว่า Social Commerce ไหม?

เป็นอีกเรื่องที่หลายคนยังคงสับสนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ว่าหากเราพบเห็นสินค้าจาก Social media และกดลิงก์เข้าไปเพื่อซื้อสินค้า แต่ลิงก์นั้นพา​ไปที่เว็บไซต์​ E-Marketplace ​เช่น lazada shopee แบบนี้จะเรียกว่า Social Commerce ไหม?