Facebook Ads Manager ต่างจากการกดปุ่ม Boost Post บนแฟนเพจอย่างไร?

ทั้ง Facebook Ads Manager และปุ่ม Boost Post ต่างก็ใช้ซื้อโฆษณาได้เหมือนกัน แต่หากพิจารณาในรายละเอียดผลลัพธ์ก็ต่างกันอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ แล้วอย่างนี้เราควรใช้อะไร ลองมาทำความเข้าใจทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อม ๆ กัน