Biddable Media

มาทำความรู้จักอาชีพสายการตลาด : What is Biddable Media?

ทุกวันนี้ยังมีอีกหนึ่งอาชีพในสายการตลาดที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินและยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก นั่นก็คือ ‘Biddable Media’