“คุณรี่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่ดีมากค่ะ ตอนนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่คุณรี่แนะนำมา หากมีข้อสงสัยจะติดต่อไปสอบถามอีกครั้ง”