“ดีค่ะ เป็นไอเดีย และข้อสรุปที่ดีมากจากอาจารย์ เราจะนำไปสานต่อ ถ้ามีไอเดียใหม่ๆ จะขอกลัมา consult อีกครั้งค่ะ”