“ดีนะคะ น้ำเสียงชัดเจน พูดช้า ฟังชัด มีความรู้ครบถ้วน แล้วพยายามจะอธิบายให้กับลูกค้าให้เข้าใจอย่างช้าๆ ซ้ำไปซ้ำมาได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องความรู้ พอเช็คจากปัญหาก็แก้ปัญหาได้ตรงจุด”