เจ้าของธุรกิจในโครงการ Food Accelerator ของ สวทช.

ประทับใจเพราะอาจารย์จริงใจและตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่าง

ทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มุมมองด้านการทำ Online Marketing ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในยุค Online ได้จริง ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

เป็นรูปธรรม ต้องขอขอบพระคุณโอกาสที่มอบให้กับทางบริษัทมากค่ะ