สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
฿2100
เริ่มต้น

Course Content

บทที่ 1 Influencer Marketing คืออะไร
บทที่ 2 เทคนิคการเลือก Influencers ให้เหมาะสม
บทที่ 3 แนวทางการทำงานกับ Influencer Marketing
บทที่ 4 การวัดผลความสำเร็จของ Influencers
บทส่งท้าย