รวมวิธีการใช้งานเว็บไซต์ DIGITORY

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกและชำระเงินผ่านระบบบนเว็บไซต์ด้วยตนเอง

รวมวิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินบน DIGITORY

วิธีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของ DIGITORY และวิธีการชำระเงินบน Website เป็นการเขียนรวบรวมอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน สามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย