เรียน Coaching กับเรา เห็นผลลัพธ์ไว เข้าใจง่าย ลงมือทำได้ทันที

DIGITORY Syle เรา Coach ในสิ่งที่คุณสามารถได้นำไปใช้ได้จริง เพราะเราถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง จากการเป็นวิทยากรด้านการ Coaching มากกว่า 100 งาน เราสอนแบบเข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง

PRESENTATION SKILL
30 EVENTS+
CONSULTATION SKILL
300 HOURS+
COURSE DESIGN
40 COURSES+
0 +
โค้ช ในสังกัด
0 +
วิดีโอ ในบทเรียน
0 +
งานสัมมนา ที่เราจัด
0 +
เว็บไซต์ ที่เราดูแล

ทีมโค้ชในสังกัดของ DIGITORY Style

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะพัฒนาทักษะของคุณอย่างตรงจุด สอนจากประสบการณ์จริง เข้าใจง่าย เห็นผลไว เลือกโค้ชได้ตามอิสระผู้เรียน มีความหลากหลายเชิงวิชาการ สามารถถ่ายทอดได้หลายศาสตร์

ความรู้สึกของโค้ชในสังกัด