ทำความรู้จัก Influencer Marketing ทำการตลาดอย่างไรให้ตรงใจแบรนด์

Influencer Marketing หรือผู้มีอิทธิพลบน Social Media มีหน้าที่สื่อสารข้อดีและข้อด้อยของแบรนด์สินค้า ให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามและสร้างผลกำไรได้