Google Trends ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

หนึ่งในเครื่องมือที่หลายคนมองข้ามไปก็คือ Google Trends สุดยอด Big DATA ยุคดิจิทัล คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำให้รู้แนวโน้มพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมถึงช่วยชี้ช่องทางในการทำธุรกิจได้แบบง่ายดาย

4 เทคนิค เลือก “ฟอนต์” ให้เหมาะกับธุรกิจ

รู้หรือไม่ว่า “ฟอนต์” เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะรูปแบบฟอนต์สามารถบอกถึงตัวตนของธุรกิจได้ดี ทั้งยังมีผลต่อการสร้างการรับรู้ และการสร้างการจดจำของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ ฟอนต์ ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ กราฟิก เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างล้วนต้องใช้ฟอนต์เป็นส่วนประกอบในการสื่อสาร ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงไม่สามารถละเลยการเลือกใช้ฟอนต์ได้เลย