#DIGITORYFAQ เปิดเพจมาอาทิตย์นึงแล้ว แต่ยังไม่มีลูกค้าเลย ต้องทำอย่างไร?

เปิดเพจมานานแล้ว ไม่มีลูกค้าเลยทำอย่างไร ปัญหาใหญ่สำหรับคนขายของ ทำอย่างไรให้มีลูกค้า ทำอย่างไรให้คนเห็นเพจของเรา DIGITORYFAQ มีคำตอบ